Quý doanh nhân vui lòng làm theo hướng dẫn sau
Hồ sơ được phản hồi đồng ý trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1. Qúy doanh nhân vui lòng nhập Số biên nhận, Email đã được gửi mail đồng ý.
2. Nếu quý doanh nhân Đăng ký dịch vụ nhận và trả tại nhà của Bưu điện xin nhấn vào “Đăng ký”.
3. Nếu quý doanh nhân muốn xem tình trạng xin nhấn vào “Xem tình trạng”.
Thông tin đăng ký
 

Lưu ý: Vui lòng nhập số biên nhận theo định dạng 000.00.06.H29-AAAAAA-AAAA