Quý doanh nhân vui lòng làm theo hướng dẫn sau
1. Qúy doanh nhân vui lòng nhập Email của người đăng ký.

2. Nếu quý doanh nhân Đăng ký cấp mới dự án đầu tư xin nhấn vào “Đăng ký”.

3. Nếu quý doanh nhân muốn xem thông tin phản hồi hoặc hủy hồ sơ, điều chỉnh hồ sơ đã đăng ký, xin nhấn vào “Xem kết quả”.
4. Nếu quý doanh nhân đã đăng ký nhưng không thể hoàn tất quy trình đăng ký, quý doanh nhân có thể tiếp tục đăng ký ở bước trước đó bằng cách nhập đúng mã số doanh nghiệp đã đăng ký, nhấn nút “Xem kết quả” để tiếp tục đăng ký.

5. Trong quá trình đăng ký nếu quý doanh nhân gặp khó khăn về thao tác kỹ thuật, vui lòng gọi điện thoại số (028).38.244.399 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ về kỹ thuật.
Thông tin đăng ký