Trang chủ Liên hệ  
Đi diện công ty là: Người Việt Nam
Họ và tên:
(Nhập tiếng Việt có dấu bằng font Unicode)

                   Căn cước công dân/Hộ chiếu Việt Nam

Số CMND hoặc hộ chiếu:
Mã xác nhận: 
Nhập mã xác nhận: 

                         

Xin lưu ý:  

- Trong quá trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng nếu quý doanh nhân gặp khó khăn về thao tác kỹ thuật, vui lòng gọi điện thoại số 38244399 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ về kỹ thuật.

 

1. Quý doanh nhân nhập chính xác họ tên vào ô đầu tiên, mỗi từ cách nhau chỉ một khoảng trắng và phải sử dụng bảng mã Unicode .

4. Nếu quý doanh nhân đã đăng ký nhưng không thể hoàn tất quy trình đăng ký doanh nghiệp, quý doanh nhân có thể tiếp tục đăng ký ở bước trước đó bằng cách nhập đúng họ tên và số CMND (hoặc Hộ chiếu) đã đăng ký, nhấn nút "Xem kết quả" sau đó nhấn vào liên kết "Tiếp tục đăng ký" để đăng ký tiếp.

2. Nếu quý doanh nhân đăng ký doanh nghiệp mới, xin nhấn vào "Đăng ký mới".

 

3. Nếu quý doanh nhân muốn xem thông tin phản hồi hoặc hủy hồ sơ, điều chỉnh hồ sơ đã đăng ký, xin nhấn vào "Xem kết quả".

   

5. Trong quá trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng nếu quý doanh nhân gặp khó khăn về thao tác kỹ thuật, vui lòng gọi điện thoại số 38244399 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ về kỹ thuật.

       

6. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ "Nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà "