Trang chủ Liên hệ  

Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà thành công:

Loại hình đăng ký

Hôm nay

Tuần hiện tại

Tháng 6 năm 2019

Năm hiện tại

Lũy kế đến nay

Doanh nghiệp tư nhân

2 12 169 1690
Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 1 12 388 4092 34083
Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên 2 185 2006 17741
Công ty cổ phần 1 2 91 843 6698
Chi nhánh 5 160 1422 10475
Văn phòng đại diện 36 358 2924
Địa điểm kinh doanh 1 89 842 4977
Thay đổi thông tin doanh nghiệp 3 23 1616 14615 91933
Thay đổi thông tin Văn phòng, Chi nhánh, Địạ điểm kinh doanh 1 4 341 3536 17239
Thông báo cấp mới, thay đổi mẫu dấu 0 3 323 2779 22703
Thông báo tạm ngừng hoạt động 0 1 297 3372 21181
Thay đổi tài khoản ngân hàng 0 3 440 4790 30643
Giải thể doanh nghiệp 1 2 465 3515 10837
Chấm dứt hoạt động chi nhánh,văn phòng,địa điểm kinh doanh 0 2 191 1659 8874
Cập nhật bổ sung thông tin doanh nghiệp 0 2 465 3515 8182
Chuyển loại doanh nghiệp 0 1 54 491 738

Tổng cộng

7 68 5614 52556 308719

Số lượng hồ sơ đăng ký đầu tư trực tuyến thành công:

Góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp

3 4 146 1231 5518
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư-cấp mới doanh nghiệp - Sở Kế hoạch 0 0 14 80 277
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư-cấp mới doanh nghiệp-Khu Công nghệ cao 0 0 0 1 15
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư - cấp mới doanh nghiệp - Hepza 0 0 0 0 5
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư 0 0 5 41 297

Tổng cộng

3 4 165 1353 6112