Trang chủ Liên hệ  

Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà thành công:

Loại hình đăng ký

Hôm nay

Tuần hiện tại

Tháng 3 năm 2019

Năm hiện tại

Lũy kế đến nay

Doanh nghiệp tư nhân

18 45 79 1600
Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 3 243 754 1935 31937
Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên 115 396 983 16725
Công ty cổ phần 50 151 365 6220
Chi nhánh 69 215 596 9651
Văn phòng đại diện 17 63 149 2715
Địa điểm kinh doanh 43 156 357 4495
Thay đổi thông tin doanh nghiệp 732 2399 6361 83719
Thay đổi thông tin Văn phòng, Chi nhánh, Địạ điểm kinh doanh 176 504 1459 15165
Thông báo cấp mới, thay đổi mẫu dấu 0 137 444 1169 21093
Thông báo tạm ngừng hoạt động 0 158 560 1596 19405
Thay đổi tài khoản ngân hàng 0 234 808 2411 28276
Giải thể doanh nghiệp 0 230 545 1017 9452
Chấm dứt hoạt động chi nhánh,văn phòng,địa điểm kinh doanh 0 82 257 740 7955
Cập nhật bổ sung thông tin doanh nghiệp 0 230 545 969 5636
Chuyển loại doanh nghiệp 0 31 87 225 472

Tổng cộng

3 2796 8605 22345 278586

Số lượng hồ sơ đăng ký đầu tư trực tuyến thành công:

Góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp

0 67 200 509 4801
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư-cấp mới doanh nghiệp - Sở Kế hoạch 0 6 20 33 230
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư-cấp mới doanh nghiệp-Khu Công nghệ cao 0 0 0 1 15
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư - cấp mới doanh nghiệp - Hepza 0 0 0 0 5
Đăng ký cấp mới dự án đầu tư 0 1 7 22 278

Tổng cộng

0 74 227 565 5329