Trang chủ Liên hệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 THÔNG BÁO:

Về sự cố kỹ thuật của Chương trình phục vụ doanh nghiệp soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh


Hiện nay, Chương trình phục vụ doanh nghiệp soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh gặp sự cố kỹ thuật, đang bị gián đoạn dịch vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xử lý và sẽ khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.