Trang chủ Liên hệ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo đến quý doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) về việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư tại Phòng Kinh tế đối ngoại theo quy định của Luật Đầu tư như sau:

1. Đối với hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư truy cập Hệ thống tại đường dẫn http://120.72.100.66/DuAnDauTu/Pages/wfDangNhap.aspx?ID=01 (hoặc quét mã QR Code) để thực hiện việc khai hồ sơ trực tuyến.

Sau khi hồ sơ trực tuyến đã duyệt, đề nghị liên hệ Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Bưu điện) để đăng ký dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ thông qua bưu điện, cụ thể cách thức thực hiện như sau :

1.1. Về nộp hồ sơ: Nhà đầu tư liên hệ Bưu điện để trực tiếp trao bộ hồ sơ hoàn chỉnh, kèm Giấy ủy quyền để Bưu điện đến nộp tại Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý: Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư  phải nêu rõ các thông tin: tên/số điện thoại/địa chỉ của người chịu trách nhiệm về hồ sơ; tên doanh nghiệp/tên dự án của hồ sơ; ghi rõ nội dung công việc ủy quyền cho Bưu điện (nộp hồ sơ đăng ký đầu tư….).

Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ từ Bưu điện sẽ phát hành Biên nhận hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ qua địa chỉ email kê khai tại Giấy ủy quyền cho Bưu điện. Nhà đầu tư  theo dõi email để cập nhật thông tin về tình hình xử lý hồ sơ.

1.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng cách gửi các văn bản liên quan cho Nhà đầu tư qua địa chỉ email đã kê khai.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ Bưu điện để trực tiếp trao bộ hồ sơ hoàn chỉnh, kèm Giấy ủy quyền để Bưu điện đến nộp tại Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Biên nhận mới sẽ tiếp tục được gửi qua địa chỉ email đã kê khai để Nhà đầu tư được biết.

1.3. Về nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ từ Bưu điện sẽ phát hành Biên nhận hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ qua địa chỉ email kê khai tại Giấy ủy quyền cho Bưu điện. Nhà đầu tư  theo dõi email để cập nhật thông tin về tình hình xử lý hồ sơ.

Về việc nhận kết quả (trong trường hợp nhận qua bưu điện):  Sau khi nhận được thông báo qua email về việc hồ sơ đã có kết quả, Nhà đầu tư liên hệ Bưu điện Thành phố (VNPost) để đăng ký nhận kết quả thông qua bưu điện. Địa chỉ: Số 230, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc các bưu cục khác của VNPost), số điện thoại: 0896162089.

2. Đối với các hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ

Nhà đầu tư truy cập Hệ thống tại đường dẫn http://120.72.100.66/DauTuQuaMang/  (hoặc quét mã QR Code ) để thực hiện việc khai hồ sơ trực tuyến.   

Nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ và liên hệ Bưu điện để đăng ký thực hiện dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ thông qua bưu điện như tại mục 1 nêu trên.

3. Đối với các hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Nhà đầu tư truy cập Hệ thống tại đường dẫn để kê khai thông tin hồ sơ tại đường dẫn  http://120.72.100.66/BuuDienDauTu/  hoặc quét mã QR code:

Sau khi hoàn tất kê khai thông tin hồ sơ, Nhà đầu tư in Thông báo đính kèm bộ hồ sơ và liên hệ Bưu điện để đăng ký thực hiện dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ thông qua bưu điện như tại mục 1 nêu trên.

4.  Tra cứu tình trạng hồ sơ:

Nhà đầu tư truy cập Hệ thống tại đường dẫn http://120.72.100.66/vie/tracuutinhtrang/index.asp# (hoặc quét mã QR Code) để thực hiện việc tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ.

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên có thể ảnh hưởng đến việc giao/nhận hồ sơ. Trong trường hợp Nhà đầu tư không tìm thấy thông tin hồ sơ đã nộp, vui lòng liên hệ Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (Hotline: 0896162089) để kiểm tra tình hình giao/nhận hồ sơ và thử lại sau.

5. Hỏi đáp thủ tục hành chính về đầu tư:

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nếu có khó khăn, vướng mắc, Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm các thông tin hướng dẫn tại Cổng thông tin Doanh nghiệp Thành phố tại địa chỉ:

https://doanhnghiep.hochiminhcity.gov.vn/HoiDap/Pages/wfDSCauHoi.aspx

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý Nhà đầu tư.

 

Ngoài ra, để được hướng dẫn chi tiết hơn Nhà đầu tư có thể liên hệ:

 

Hotline: 0949261810  

Điện thoại: 028.38227495

Email: skhdt@tphcm.gov.vn

 
 
 
Đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký thành lập công ty Cổ phần
Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp
Đăng ký chuyển loại hình doanh nghiệp
Đăng ký cấp mới, thay đổi mẫu dấu